Elektrownie słoneczne w Polsce

GREEN GENIUS realizuje 52 projekty energii słonecznej w różnych regionach Polski. Elektrownie słoneczne zainstalowane na powierzchni 130 ha będą generować około 49.000 MWh / rok. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 50 milionów euro. Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana polskim operatorom sieci elektroenergetycznych.

SUMMARY:

 

Inne projekty

Elektrownia fotowoltaiczna na Białorusi

Zainstalowana pojemność: 5,7 MW Stan: zainstalowane Inwestycja: 9,56 miliona euro. Połowa potrzebnych funduszy została przekazana przez Europejski Bank Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Pozostałe środki zostały zainwestowane przez Modus Group. Ciekawostki: Nowa elektrownia będzie w stanie produkować 5.700 MWh energii elektrycznej rocznie.