Farmy słoneczne w Polsce

Green Genius do tej pory wykonało w Polsce dwa projekty związane z farmami słonecznymi.

Łączna moc kolektorów w Polsce: 86 MW
Ilość wytwarzanej zielonej energii: 90 300 MWh
Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: 67 000 t

Do końca 2020 r. planuje się ukończenie trzeciego projektu farmy słonecznej w Polsce. Wysokość inwestycji w tę farmę sięga 39 mln. euro, jej moc – 42 MW.

 

Inne projekty

Farma słoneczna na Białorusi

Moc kolektorów: 5,7 MW Ilość wytwarzanej zielonej energii: 5700 MWh w ciągu roku Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 5000 t Projekt wykonany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).